תנועת החרות, סניף גני-תקוה - התכתבות

24.03.1956 - 13.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 37

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים, פעילות
הסברה לקראת הבחירות לכנסת.