תנועת החרות, סניף גן-יבנה - התכתבות

01.02.1959 - 24.09.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 36

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח