תנועת החרות, סניף גן-שומרון - התכתבות

24.07.1958 - 26.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 35

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח