תנועת החרות, סניף גיל-עם - התכתבות

04.01.1955 - 10.07.1956

סימול התיק : ה 1 - 9/ 34

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח