תנועת החרות, סניף גבעת עדה - התכתבות

28.09.1959 - 10.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 32

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות.

מילות מפתח