תנועת החרות, סניף גבעתיים - התכתבות

19.07.1954 - 08.12.1960

סימול התיק : ה 1 - 9/ 30

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח