תנועת החרות, סניף בת-ים - התכתבות (כולל מכתב משנת 1980)

30.03.1954 - 30.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 29

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני הסברה וכספים.
דו"ח לסיכום הבחירות בבת-ים.