תנועת החרות, סניף בנימינה - התכתבות

24.10.1954 - 02.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 27

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב, הכנות לעריכת
בחירות.