תנועת החרות, סניף בני ברק - התכתבות

29.04.1954 - 24.04.1963

סימול התיק : ה 1 - 9/ 26

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 9_26.pdf הורדת קובץ

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב, כספים והסברה.
גליון של בני ברק הלאומית - בטאון תנועת החרות בבני ברק.