תנועת החרות, סניף בית שמש - התכתבות

12.10.1953 - 30.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 25

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח