תנועת החרות, סניף בית-שאן - תיק רכז שלמה לסרי

11.03.1955 - 27.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 24

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, פעילות הסברה לקראת הבחירות,
עניני כספים ותקציב.