תנועת החרות, סניף בית-דגן - התכתבות

04.07.1954 - 04.04.1963

סימול התיק : ה 1 - 9/ 22

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח