תנועת החרות, סניף אליכין - התכתבות

13.03.1959 - 08.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח