תנועת החרות, סניף אחוזם - התכתבות

15.04.1959 - 03.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח