תנועת החרות, סניף אזור שומרון - התכתבות

01.09.1957 - 31.01.1958

סימול התיק : ה 1 - 9/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

דו"חות פעילות של הסניף.

מילות מפתח