תנועת החרות, סניף אזור - התכתבות

03.05.1954 - 08.08.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.
כולל מסמכים בערבית.

מילות מפתח