תנועת החרות, סניף אור עקיבא - התכתבות

14.05.1954 - 23.10.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח