תנועת החרות, סניף אור יהודה - התכתבות

07.01.1955 - 27.10.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף. סכסוכים מוניציפליים מפלגתיים.
כולל מסמכים בערבית.

מילות מפתח