תנועת החרות, סניף אום-אל-פחם - התכתבות

20.12.1954 - 21.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח