תנועת החרות, רשימות סניפים, חוזר

21.02.1957 - 02.02.1961

סימול התיק : ה 1 - 9/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

רשימות הסניפים וכתובותיהם.
חוזר לועדי הסניפים בבקשת סקירה על פעולותיהם.

מילות מפתח