תנועת החרות, הנצחה - טקסי זכרון ועליה לקבריהם של עולי הגרדום, חללי אלטלנה - פקודות יום, פקודת אבל

15.07.1960 - 23.06.1963

סימול התיק : ה 1 - 8/ 27/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות ופקודות יום בנושא ארגון פעילות לזכר עולי הגרדום
וטקסי זכרון לחללי האצ"ל ואלטלנה