תנועת החרות, המשבר הכספי של תנועת החרות, מימון מפלגות, המלווה למפלגות - קטעי עתונים

20.02.1975 - 21.01.1977

סימול התיק : ה 1 - 8/ 23

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

מאמרים ופרסומי הסברה שהתפרסמו בעתונים בנושא חובות תנועת החרות
ומימון מפלגות. חוזר בנושא עריכת מגבית חרום.
פניות אל ההוצאה לפועל בבקשות לדחיית דיונים וביצוע.