תנועת החרות, כנס ההודיה - חוזרים, פרסומים

25.03.1973 - 13.05.1973

סימול התיק : ה 1 - 8/ 22

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוזרים ופרסומים בנושא עריכת כנס ההודיה לרגל חמישים שנה להקמת
בית"ר ועשרים וחמש שנה לתקומת ישראל.