תנועת החרות, פילוג בתנועת החרות, התכתבות וגזרי עתונים

23.01.1967 - 10.02.1967

סימול התיק : ה 1 - 8/ 21

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

מכתב שמואל תמיר אל אהרון פרופס לגבי הסכסוך בתנועה וסירובו
להופיע במשפט שנערך נגדו.
קטעי עתונים בנושא דחיית המשפטים בתנועה ונסיונות השכנת שלום בין
הנהלת חרות והנהלת הגוש החופשי, ומברק אליהו גלעזר בנושא.

מילות מפתח