תנועת החרות, ארועים לזכרו של זאב ז'בוטינסקי בימי השנה למותו

08.07.1960 - 20.06.1965

סימול התיק : ה 1 - 8/ 19

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דברים לזכרו של זאב ז'בוטינסקי. פקודת האבל של שלטון בית"ר
ונציבות בית"ר בא"י עם מותו.
התכתבות וחוזרים בנושא ארגון ארועים לרגל מלאת 20, 22 ו-25 שנה
למותו של זאב ז'בוטינסקי.