תנועת החרות, המועדון הכלכלי - התכתבות, חוזרים, בקשות הצטרפות

22.10.1978 - 02.11.1979

סימול התיק : ה 1 - 8/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

מטרות המועדון הכלכלי, פעילותו וטפסי הצטרפות.

מילות מפתח