תנועת החרות, פרשת מועדון התנועה בבני ברק - חקירה

30.11.1964 - 05.01.1965

סימול התיק : ה 1 - 8/ 16

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות, פרוטוקולים והחלטה של ועדת החקירה בפרשת מועדון
התנועה בבני ברק.

מילות מפתח