תנועת החרות, פרשת המדענים הגרמנים במצרים - התכתבות, חומר הסברה

12.05.1964 - 19.06.1964

סימול התיק : ה 1 - 8/ 15

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

חומר הסברה והתכתבות בנושא פעילות המדענים הגרמנים במצרים.
ביקורת על ממשלת בן גוריון בשל טיפול כושל בפרשה.
הודעות על עריכת הפגנות.