תנועת החרות, ועידות של הסתדרות המורים - רשימות מועמדים, חומר תעמולה

01.01.1962 - 31.12.1966

סימול התיק : ה 1 - 8/ 13

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימות מועמדים לועידה הכ"א של הסתדרות המורים מטעם רשימת המורים
הלאומיים-רשימה בלתי תלויה.
מצעים וחומר תעמולה של רשימת המורים הלאומיים וסיעת המורים
הדמוקרטיים לועידה הכ"ב.

מילות מפתח