תנועת החרות, הועדה לחגיגות העשור למדינת ישראל

14.08.1957 - 01.06.1958

סימול התיק : ה 1 - 8/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות, חוזרים ופרוטוקולים בנושא ארגון חגיגות העשור.
היום לפני עשר שנים - רשימות כרונולוגיות של הארועים בשנים
1947-48. לוח ארועי חגיגות העשור.
רשימות שמות וכתובות.
כולל מסמכים בצרפתית.

מילות מפתח