תנועת החרות, הקמת המועדונים - התכתבות, חוזה שכירות

08.08.1948 - 28.05.1959

סימול התיק : ה 1 - 8/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא הקמת ופתיחת מועדונים של תנועת החרות.
חוזה שכירות.

מילות מפתח