תנועת החרות, פרשת עצורי בית שאן - ביולטינים, התכתבות

13.08.1948 - 13.09.1948

סימול התיק : ה 1 - 8/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

כרוזים, חוזרים אינפורמטיביים, ביולטינים ופניות אל אישים שונים
בעקבות מעצרם של הלל קוק, יעקב וינירסקי (מרידור),
עמיצור, אליהו לנקין,
ומשה חסון והחזקתם ללא משפט, הפעילות למענם, שחרורם
ותאור חוויותיהם.
חוזר אינפורמטיבי ובו תמליל שידורו של אליהו לנקין לקראת גיוסו
לצה"ל. פניית העצורים אל אישים שונים בישראל בעקבות מעצרם.
כולל מסמכים בצרפתית.