תנועת החרות, אישים שונים - התכתבות

03.02.1954 - 22.01.1957

סימול התיק : ה 1 - 7/ 22

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ומינהלה. פניות חברי התנועה
בבקשות אישיות והבעת דעות.

מילות מפתח