תנועת החרות, התכתבות חברי המרכז (לפי סדר אלפביתי)

01.01.1954 - 31.12.1957

סימול התיק : ה 1 - 7/ 21

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות יוניצ'מן שמשון, לוי אליהו, לנדאו חיים, כהן-מגורי חיים,
מרידור יעקב, רזיאל-נאור אסתר, שופמן יוסף.
נושאים עיקריים: טיפול בבקשות אישיות של חברי התנועה. עניני
ארגון ומינהלה מפלגתיים. עניני כספים.
הסדר כספי בין הנהלת תנועת החרות לבין שלטון ונציבות בית"ר בארץ
ישראל. תקציב חודשי לסניף מרחב תל-אביב.
כולל מסמכים באידיש, ערבית וצרפתית.