תנועת החרות, התכתבות חברי המרכז (לפי סדר אלפביתי)

01.01.1954 - 31.12.1957

סימול התיק : ה 1 - 7/ 20

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות אבניאל בנימין, אולמרט מרדכי, אלטמן אריה, ארדיטי
בנימין, בדר יוחנן, בן-אליעזר אריה, בן-ארי יהודה, דרורי אברהם.
נושאים עיקריים: עניני ארגון ומינהלה מפלגתיים. טיפול בבקשות
אישיות של חברי התנועה. ענינים מוניציפליים. דיווחים על פעילות
ברית חרות הצה"ר בסניפים בקנדה, צרפת ודרום אפריקה.
הצעה לתיקון חוק מס הכנסה.
כולל מסמכים בצרפתית ואידיש.