תנועת החרות, התכתבות של רזיאל-נאור אסתר

01.06.1955 - 24.10.1958

סימול התיק : ה 1 - 7/ 18/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני חינוך. פניות אזרחים בבקשות אישיות ובענינים
הנוגעים לפעילות בכנסת. עניני ארגון מפלגתיים. שאילתות שהוגשו
ע"י אסתר רזיאל-נאור. הזמנות לארועים.
הצעה של תנועת החרות לתיקון חוק הבחירות לכנסת.
תכנית פעולה לתנועת החרות - מצע לכנסת השלישית.
כולל מסמך בערבית.