תנועת החרות, התכתבות של רזיאל-נאור אסתר

12.09.1951 - 31.03.1955

סימול התיק : ה 1 - 7/ 18/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני חינוך. פניות אזרחים בבקשות אישיות ובענינים
הנוגעים לפעילות בכנסת. שאילתות שהוגשו ע"י אסתר רזיאל-נאור.
עניני ארגון מפלגתיים. הזמנות לארועים.
דיווחים על פעילות ברית חרות הצה"ר בבריטניה.
דו"ח על הפעילות הספורטיבית בבית"ר והצעת תקציב.