תנועת החרות, התכתבות של נדיב שבתאי

27.06.1958 - 17.10.1958

סימול התיק : ה 1 - 7/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון מפלגתיים. טיפול בבקשות אישיות של
חברי התנועה. עניני כספים.
דו"ח כספי של המועצה האזורית אלונה.