תנועת החרות, התכתבות של מרידור יעקב

28.02.1957 - 26.10.1962

סימול התיק : ה 1 - 7/ 16

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

עניני ארגון מפלגתיים. פניות חברי התנועה בבקשות אישיות והבעת
דעות. פעילות להשלמת בנין מצודת זאב. תשלום חובות של התנועה.