תנועת החרות, התכתבות של לנדאו חיים

28.10.1948 - 13.02.1953

סימול התיק : ה 1 - 7/ 15

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

עניני ארגון מפלגתיים. טיפול בבקשות אישיות.
רשימת שמות וכתובות.

מילות מפתח