תנועת החרות, התכתבות חברי התנועה עם מנחם בגין

04.01.1959 - 20.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 7/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא פניות חברי התנועה אל מנחם בגין בבקשות אישיות,
הבעת דעות בענינים פוליטיים ומפלגתיים והצעת תכניות פעולה.
כולל מסמכים בגרמנית, אידיש, צרפתית ורוסית.

מילות מפתח