תנועת החרות, התכתבות חברי התנועה עם מנחם בגין

31.12.1957 - 28.12.1958

סימול התיק : ה 1 - 7/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא פניות חברי התנועה אל מנחם בגין בבקשות אישיות,
הבעת דעות בענינים פוליטיים ומפלגתיים והצעת תכניות פעולה.
כולל מסמכים בצרפתית וערבית.

מילות מפתח