תנועת החרות, התכתבות חברי התנועה עם מנחם בגין

15.01.1956 - 23.12.1957

סימול התיק : ה 1 - 7/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא פניות חברי התנועה אל מנחם בגין בבקשות אישיות,
הבעת דעות בענינים פוליטיים ומפלגתיים והצעת תכניות פעולה.
כולל מסמכים באידיש וצרפתית.

מילות מפתח