תנועת החרות, התכתבות חברי התנועה עם מנחם בגין

16.07.1954 - 22.12.1955

סימול התיק : ה 1 - 7/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא פניות חברי התנועה אל מנחם בגין בבקשות אישיות,
הבעת דעות בענינים פוליטיים ומפלגתיים והצעת תכניות פעולה.
מכתב מנחם בגין אל חברי הקונגרס האמריקאי בעקבות החלטתו להעניק
נשק למדינות ערב.
כולל מסמכים בערבית וצרפתית.

מילות מפתח