תנועת החרות, התכתבות עם מרכז הקליטה

17.02.1950 - 10.11.1953

סימול התיק : ה 1 - 6/ 33

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הקמת מרכז קליטה עליון של התנועה ותכנית הפעולה שלו. עניני
ארגון.
כולל מסמכים בצרפתית וערבית.

מילות מפתח