תנועת החרות, עיריית תל-אביב יפו - התכתבות

01.02.1954 - 26.01.1959

סימול התיק : ה 1 - 6/ 21/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: זכרון דברים בין הציונים הכלליים לבין סיעת
תנועת החרות בעיריית תל-אביב לגבי שיתוף פעולה והקמת קואליציה
משותפת לניהול העיר. נציגי התנועה בועדות העיריה. עניני ארגון.
טיפול בבקשות אישיות.
חוברת הסברה על יפו.