תנועת החרות, מזכירות התנועה, עתונות פנים - התכתבות

10.09.1951 - 21.10.1954

סימול התיק : ה 1 - 5/ 21

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: שאלת היחס כלפי עתונים של תנועת החרות מצד
גורמים ממשלתיים. הודעות לעתונות בנושאי אקטואליה. הוצאת עתונים
ע"י תנועת החרות. פניות לשליחת מידע לגבי תנועת החרות.
כולל מסמכים באידיש וצרפתית.