תנועת החרות, ברית נשי חרות - התכתבות

09.01.1950 - 22.01.1978

סימול התיק : ה 1 - 5/ 20

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ומינהלה. שאלת סמכויות ברית נשי
חרות בנושא הסוציאלי. דיווחים על פעילות ברית נשים חרות.
מאזנים כספיים. הכנות לכינוסים וועידות. פעילות לקראת הבחירות
לכנסת. סכסוכים פנימיים בברית נשי חרות.
פרוטוקולים של דיונים. הזמנות לארועים.
כולל מסמך באידיש.