תנועת החרות, אגוד של"ח - התכתבות

22.11.1950 - 03.11.1957

סימול התיק : ה 1 - 5/ 18

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: שאלת הזכויות של נכי האצ"ל. טיפול בבקשות
אישיות של חברי התנועה. פעילות הנצחה. העלאת עצמות דוד רזיאל.
סקירת פעולות של"ח שהוגשה לצירי הועידה הארצית השלישית של תנועת
החרות. סדר היום של הועידה הראשונה של של"ח.