תנועת החרות, ברית חרות הצה"ר - התכתבות

19.12.1951 - 24.12.1964

סימול התיק : ה 1 - 5/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון וכספים. שאלת הגדרת תחומים וסמכויות
לפעילות ברית חרות הצה"ר בארץ ותיאומים בין תנועת החרות לבין
ברית חרות הצה"ר. דיווחים על המתרחש בסניפי ברית חרות הצה"ר
בעולם. מפעל השקל. סקירה על מצב ההסתדרות הציונית ובעיותיה
הארגוניות. חלוקת הקולות לקונגרס הציוני הכ"ד בהתאם לתוצאות
הבחירות לכנסת. הזמנות לישיבות.
רשימת שמות הצירים לועידה העולמית של ברית חרות הצה"ר. הרכב
המוסדות שנבחרו בועידה העולמית העשירית.
ביולטין אינפורמטיבי של שרות הידיעות הרביזיוניסטי.
כולל מסמכים באידיש וצרפתית.